Menu

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan Stichting Vrienden van het UMC Utrecht jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden van het UMC Utrecht. Deze site is niet voor commercieel gebruik.

Persoonlijke gegevens verwijderen

Als u op een formulier op de site persoonlijke gegevens hebt ingevuld, kunt u deze gegevens altijd laten verwijderen door een mail te sturen aan Stichting Vrienden van het UMC Utrecht (vrienden@umcutrecht.nl).